Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing op aandelen onroerende-zaak-bv

De erfbelasting kent een bijzondere faciliteit voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor de toepassing van deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit moet sprake zijn van de verkrijging van vermogen dat behoort tot een materiële onderneming. Een onderneming wordt omschreven als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijke verkeer met het oogmerk om winst te behalen. Arbeid houdt in dit kader meer in dan de inspanningen die gemoeid gaan met het beheren van vermogen.

De exploitatie van onroerende zaken geldt alleen als het drijven van een materiële onderneming indien de arbeid meer omvat dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer en deze arbeid als doel heeft het behalen van een hoger rendement dan bij normaal vermogensbeheer. Volgens Hof Den Bosch was niet aannemelijk gemaakt dat een bv meer activiteiten verrichtte bij de exploitatie van haar onroerende-zakenportefeuille dan gebruikelijk. In een periode van dertig jaar voor het overlijden van een van de aandeelhouders had de bv geen onroerende zaken gekocht of verkocht. Er was ook geen sprake van een hoger rendement dan met normaal, actief vermogensbeheer zou worden behaald.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit was niet van toepassing op de verkrijging van aandelen in de onroerendezaak-bv.

Bron: Mon, 06 Sep 2021 14:34:27 +0100